הגנה למנוע – בחירה וכיול הגנות

  הגנה למנוע – בחירה

הגנה למנוע

כאשר אנו עושים תכנון למערכת חשמלית בסיסית כגון דירת מגורים או בניין משרדים
בדרך כלל חישובי המערכת החשמלים הם בסיסיים ומחושבים בקלות יחסית
מכיוון שאנו מתחשבים בחתך המוליכים ומתאימים להם את ההגנה ללא חישוב של ההגנה
עבור צרכן הקצה לדוגמא מזגן,מקרר תנור אפיה וכיו"ב מכיוון שההגנה בלוח
.באה להגן על הכבל מפני עומס יתר או קצר  שעלול לגרום לו לנזק

אך כאשר אנו מחברים מנועים כיחידות קצה אנו צריכים לקחת בחשבון הגנה שתגן על המנוע עצמו
מכיוון שברוב הפעמים צריכת החשמל של המנוע קטנה הרבה יותר מההגנה בלוח
לדוגמא אם יש לנו קו חשמל בחתך של 2.5 מ"מ רבוע והמפסק בלוח הוא 16 אמפר
בהחלט יכול להיות שיהיה לנו בסוף הקו מנוע של 9 אמפר
וניתן לראות שתקלה במנוע ועליית זרם יכולה לגרום לו לנזק לפני שההגנה בלוח תקפוץ
ולכן אנו מגדירים הגנות נקודתיות למנועים

: התחשבות במספר סעיפים שבאמצעותם נבחר את המפסק המתאים להגנה על מנוע

יש לדאוג שזרם המבטיח יהיה גדול יותר מזרם

העבודה של הצרכן דבר זה נעשה עפ"י טבלה

I b נקוב < מבטיח I n

{ 100%-102%} = כיול I : יש לדאוג שכיול ההגנה התרמית תהיה בתחום הגדול

פי 102%-100% מהזרם הנקוב של המנוע דבר זה נקבע עפ"י טבלה

כמו כן הגנה מגנטית חייבת לאפשר התנעת מנוע

I5"<1.3IST

IST – זרם ההתנעה של המנוע.

I5" – זרם שהמבטח מעביר במשך 5 שניות , מבלי לנתקו.

במידה ותנאי זה לא מתקיים יש לקבוע מבטח גדול יותר, ואף במקרה של צורך

להגדיל את חתך המוליכים.

:הערה

כאשר מותקנים כבלים רב גידיים אחדים ללא רווח ביניהם ( מקובץ ) בהתקנה חשופה

לתנועת אוויר כגון סולמות, בתנוחה אופקית או אנכית , יש להכפיל את הזרם

המתמיד המרבי Iz במקדם המתאים לאותה טבלה.

לדוגמא:

t = 40°–> K17 = 0.95

N = 5–> K16 = 0.6

0.95*0.6=0.57 מקדם תיקון.

מוליך 90° 1.5 מסוגל להחזיק עד A 16 בתנאים רגילים

בתנאים אלו נקבל

Iz = 0.57*20 = 11.4 A כלומר החוט 1.5 יחזיק עד

ולכן יש לדאוג ש:

{ >In >Ib Iz ]  

5.5KW כל מנוע שהספקו עולה על
חייב הגנה תרמית מתכיילת עבורו .

כמו כן למנועים בעלי חיבור כוכב משולש מוסיפים הגנה תרמית אשר גם היא בעלת תחום כיול,

הגנה זו מתחברת למגען בקו ההזנה ומתכיילת לפי הכלל הבא:

I = In * 0.58תרמי – כוכב משולש

 לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר

You must be logged in to post a comment.