הארקת שיטה

הארקת שיטה

הארקת שיטה

הארקת הגנה

.רוב רשתות החשמל בנויות כך , שמוליך האפס שלהן נמצא בפוטנציאל אדמה

 מוליכי האפס של המחוללים בתחנות הכח ושל השנאים שבתחנות החלוקה מחוברים לאדמה

ניתן לראות בצד שמאל של השרטוט של הארקת ההגנה את החלק של הארקת השיטה

.מחוברים לאלקטרודות מתכת הנמצאות בתוך האדמה

.אלקטרודות אלו הן אלקטרודות הארקה המשמשות להארקת השיטה לאספקת החשמל

."שיטת הארקה זו נקראת "הארקת שיטה

"המונח "שיטה" הוא ביטוי אחר למונח "מקור המתח

' שיטת אספקה פרושו סוג הרשת (חד או תלת פאזית), זרם ישר או חילופין מתח,תדירות וכו

שיטת אספקת החשמל לאזור מגורים, למשל,היא שיטת זרם חילופין תלת-מופעי

.50 hz , V 400 מתח שלוב

התנגדות האדמה נמוכה יחסית (אומים ספורים), ולכן גם באזור הצרכנים פוטנציאל

האדמה קרוב לפוטנציאל האפס של הרשת. לכן המתח בין כל מוליך מופע לבין האדמה

. עליה אנו עומדים הוא המתח המופעי שברשת . ברשת הביתית מתח זה הוא 230 וולט

לדוגמא: אם הבידוד של מוליך המופע בתנור אפיה יישרף והמוליך יגע בגוף התנור

פוטנציאל גוף התנור יהיה 230 וולט ביחס לרצפת המטבח. מי שיעמוד ליד התנור ויגע בו

יתחשמל מאותו מתח של 230 וולט. הזרם יזרום מהתנור דרך גופו אל רצפת המטבח

, כדי להקטין את סכנת החישמול כתוצאה מתקלות מסוג זה פותחו מספר שיטות הגנה

הרעיון המסתתר מאחורי שיטות אלו הוא מניעת מעבר זרם חשמלי מסוכן דרך גוף האדם

.או הקטנת זרם זה לרמה לא מסוכנת

להארקת השיטה מספר תפקידים

.לייצב את המתח של השיטה ביחס לאדמה
הגנה מפני עלייה במתח כתוצאה מחדירת מתח גבוה ממקור אחר
(חוט מתח גבוה הנופל על רשת מתח נמוך, פגיעת ברק, וכו')
. אפשור פעולה של שיטות הגנה מפני התחשמלות , כפי שנראה בהמשך
לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר

You must be logged in to post a comment.