חוק החשמל

ספר חוק החשמל 2010 מלא
שימו לב לקובץ העדכונים שקיים ל2014

http://leknerelectric.info/wp-content/uploads/2014/03/חוק-החשמל-2010.pdf