תקנות החשמל עדכון מרץ 2014

Download the PDF file .