בדיקה תקופתית למתקני חשמל

http://leknerelectric.info/wp-content/uploads/2014/06/תעודת-בדיקת-מתקן-חשמלי-לצורך-רישוי-עסק.pdf