מכונות חשמל והינע י"ד

נוסחאון בחשמל מכונות והינע כיתה י"ד להנדסאים

http://leknerelectric.info/wp-content/uploads/2013/08/מכונות-והינע-כיתה-יד.pdf