מכונות חשמל והינע כיתה י"ג

נוסחאון בחשמל מכונות והינע לכיתה י"ג טכנאים

http://leknerelectric.info/wp-content/uploads/2013/08/מכונות-והינע-כיתה-יג.pdf