מערכות הספק י"ד

נוסחאון בחשמל מערכות הספק לכיתה יד הנדסאים

http://leknerelectric.info/wp-content/uploads/2013/08/מערכות-הספק-כיתה-יד.pdf