מקדם הספק – מבוא

מקדם הספק – מבוא

מקדם הספק

מבוא למקדם הספק

מקדם הספק קטן מ- 1 מקורו בעומסים שאינם אומיים טהורים
. עומסים אלו המכונים עומסים היגבים והם עומסים קיבוליים או השראתיים
מרבית העומסים ההיגבים במערכת החשמל הם עומסים השראתיים. כל מכשיר
שיש בו סליל { שנאי, אלקטרו-מגנט, מנוע, משאבה } מהווה עומס השראתי.
נוסף לעומס ההשראתי יש למכשירים אלו גם עומס התנגדותי.
( Q )העומס ההשראתי קובע את הספק ההיגבי
הפעיל (P ).והעומס התנגדותי את ההספק

במרבית המקרים מצוין על המכשיר ההספק הפעיל שלו ומקדם ההספק .

כדי לחשב את ההספק המדומה וההיגבי שלו משתמשים בנוסחאות ניתן לראות את הנוסחאון
בדף נוסחאון בחשמל

 קיימות מספר דרכים לשיפור מקדם ההספק :

1 . שימוש במנועים אסינכרוניים שגודלם מותאם לעומס הנדרש
העומס ההגבי Q
של מנוע אסינכרוני הוא קבוע כמעט ולא תלוי בעומס עליו
מסיבה זו העומס הפעיל שלו P
הולך וגדל ככל שהעומס עליו קרוב להספק הנקוב שלו.
כאשר מופעל מנוע כזה בעומס נמוך או גבוה מההספק הנקוב שלו מקדם ההספק
שלו קטן. ברור שעדיף להפעיל מנוע כזה בעומס הקרוב ככל האפשר להספקו הנקוב.
אם העומס הנדרש מהמנוע קטן או גדול מהספקו הנקוב – עדיף להחליפו למנוע אחר
קרוב לדרישות.

שימוש בשנאים המתאימים לעומס.
שנאים כמו מנועים אסינכרוניים מהווים עומס השראי כמעט קבוע.
עדיף להשתמש בשנאי שההספק הנקוב שלו קרוב ככל שאפשר לעומס שהוא מספק.

ניתוק עומסים היגביים.
במכונות ריתוך שהם בעצם שנאים למתח וזרם גבוה העומס ההיגבי קיים כל הזמן
גם כאשר לא מבצעים פעולת ריתוך ומעמיסים אותם בעומס פעיל. רצוי לכן לנתק
את מכונות הריתוך מהרשת כאשר הן אינן בשימוש.

שימוש במנועים סינכרוניים במקום מנועים אסיכרוניים .
במנועים סינכרוניים, בניגוד למנועים אסינכרוניים, ניתן על ידי שינוי זרם העירור
בסליל הרוטור לשנות את זוית העירור ביחס לזווית המופע של המתח בסלילי
הסטטור. בצורה כזו ניתן לגרום למנוע סיכרוני שיהווה עומס השראי, התנגדותי
או אפילו עומס קיבולי על הרשת. בצורה זו יכולים מנועים אלו לשפר מקדם הספק
של מכשירים אחרים המחוברים לאותה הרשת.
אם מפעילים את מנוע הסינכרוני בצורת עומס קיבולי הוא יכול לקזז עומס
השראתי של מנועים אחרים המופעלים יחד איתו בצורה דומה לפעולתם של קבלים
המחוברים לרשת. החיסרון בשיטה זו הוא שמנוע סינכרוני יקר יותר ממנוע
אסינכרוני והוא חייב לפעול במהירות קבועה. שיוני בעומס עלול להוציא את המנוע
מסנכרון ולהפסיק את פעולתו.

שימוש בקבלים.
כל השיטות שמניתי מתבססות על שינויים הנעשים בצרכנים עצמם והן מכונות
שיטות טבעיות. אך ניתן לשפר את מקדם ההספק בצורה מלאכותית על ידי הוספת
עומס קיבולי אשר יקזז את העומס ההשראתי.
הדרך המקובלת לעשות זאת היא על ידי הוספת קבלים במקביל לעומס ההשראתי.

לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר

You must be logged in to post a comment.