ממסר פחת – הגנה דיפרנציאלית נגד התחשמלות

ממסר פחת

ממסר פחת

ממסר פחת תלת פאזי

 ממסר פחת חד-פאזי –
,אופי פעולה . ממסר פחת (ממסר דיפרנציאלי) זהו ממסר הגנה נגד התחשמלות שעובד על עיקרון של השוואת זרמים. על ליבת ברזל מלופפים 2 סלילים, אחד מגיע מהפאזה וחוזר בסליל האפס (דרך הצרכנים). סליל שני מחובר לאלקטרו מגנט, כאשר זורם זרם דרך המוליכים של הסליל הראשון והכל תקין אז השטפים הנוצרים בליבה מבטלים אחד את השני, ואין מתח אשר יפעיל את האלקטרו מגנט. כאשר יש זליגה ישנו חוסר איזון בין הכניסה והיציאה ואז מופעל האלקטרו מגנט ומושך את מנגנון הניתוק

מגע בין אפס להארקה מקפיץ את ממסר הפחת כיוון שבאפס זורמים זרמים קטנים אפילו כאשר המערכת מאופסת מכיוון שהאפס משותף לכל הצרכנים ולא רק לצרכן יחיד ועקב כך כאשר מקצרים בין אפס והארקה ישנה זליגה של זרם לאדמה דבר זה יוצר שטף בליבת הפחת אשר מספיק להפעיל את מנגנון הניתוק

דבר חשוב ביותר כדי שממסר הפחת יעבוד בצורה אמינה יש צורך בהארקה טובה שבמקרה של תקלה יתפתח זרם תקלה גדול מספיק כדי להפעיל את המנגנון האלקטרומגנטי שבממסר הפחת

פחת תלת פאזי עובד על אותו עיקרון אך בנוי ממערכת שעושה השוואה וקטורים בין 3 הפאזות לאפס
השוואה וקטורית בעצם מציין שמחשבים את סכום שלושת הזרמים מתחשבים בזווית ובגודל
סכום השלושה יהיה בעצם הסכום שיזרום באפס.

לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר

You must be logged in to post a comment.