Author Archives: lekner

בטיחות בחשמל בבריכות שחיה

    בטיחות בחשמל בבריכות שחיה   בחלק זה נדון במספר היבטים הנוגעים בבטיחות בבריכות שחיה ובתיפעולה * תקנות החשמל חלוקה לאזורים * הגנות בפני חשמול *  התקנת ציודים וצנרות הולכה (מובלים) * שימוש בציוד ייעודי * תאורה *  מערכות בקרה תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), " אזור 0 " […]

Read More

מקדם הספק – מבוא

Post Image

מקדם הספק – מבוא מבוא למקדם הספק מקדם הספק קטן מ- 1 מקורו בעומסים שאינם אומיים טהורים . עומסים אלו המכונים עומסים היגבים והם עומסים קיבוליים או השראתיים מרבית העומסים ההיגבים במערכת החשמל הם עומסים השראתיים. כל מכשיר שיש בו סליל { שנאי, אלקטרו-מגנט, מנוע, משאבה } מהווה עומס השראתי. נוסף לעומס ההשראתי יש למכשירים […]

Read More

שיטות התנעה

Post Image

שיטות התנעה התנעה ישירה זוהי שיטת ההתנעה הנפוצה ביותר הקיימת כיום בשיטה זו מתניעים את המנוע באופן ישיר לקו ע"י חיבור מגען והגנה טרמית / טרמית מגנטית החיסרון העיקרי בשיטה זו היא שמתקבל בה זרם ההתנעה הגבוה ביותר האפשרי זרם התנעה נורמאלי הוא בין 6 ל 7 מהזרם הקוב  אך ניתן להגיע לערכים של עד […]

Read More

הגנה למנוע – בחירה וכיול הגנות

  הגנה למנוע – בחירה כאשר אנו עושים תכנון למערכת חשמלית בסיסית כגון דירת מגורים או בניין משרדים בדרך כלל חישובי המערכת החשמלים הם בסיסיים ומחושבים בקלות יחסית מכיוון שאנו מתחשבים בחתך המוליכים ומתאימים להם את ההגנה ללא חישוב של ההגנה עבור צרכן הקצה לדוגמא מזגן,מקרר תנור אפיה וכיו"ב מכיוון שההגנה בלוח .באה להגן על […]

Read More

ממסר פחת – הגנה דיפרנציאלית נגד התחשמלות

Post Image

ממסר פחת  ממסר פחת חד-פאזי – ,אופי פעולה . ממסר פחת (ממסר דיפרנציאלי) זהו ממסר הגנה נגד התחשמלות שעובד על עיקרון של השוואת זרמים. על ליבת ברזל מלופפים 2 סלילים, אחד מגיע מהפאזה וחוזר בסליל האפס (דרך הצרכנים). סליל שני מחובר לאלקטרו מגנט, כאשר זורם זרם דרך המוליכים של הסליל הראשון והכל תקין אז השטפים […]

Read More

סכנת התחשמלות ושיטות הגנה

Post Image

סכנת התחשמלות שיטות הגנה מערכת הגנה אינה משפיע על ההתנגדויות  במעגל, לא על התנגדות המגע ולא על התנגדות האדם, אך בעזרת שיטות מסויימות ניתן למנוע  את ההתחשמלות, או למזער את הנזק בזמן התחשמלות אם ע"י ניתוק מהיר של  המקור המחשמל, או הקטנת מתח המגע וע"י כך להקטין את הזרם שעובר בגוף  המתחשמל כאן נציג מספר […]

Read More

הארקת הגנה

Post Image

הארקת הגנה ישנם מקומות שבהם אין הארקת יסוד כגון  צריפים ומבנים טרומיים שבהם אין יסודות,  או מתקנים שהתנגדות הארקה למסה של האדמה גדולה מ 20 אום לא ניתן להשתמש בהארקת איפוס לכן משתמשים בשיטת  הארקת  הגנה שיטה זו היתה נפוצה ביותר בשנות ה 80 ,אך עקב מעבר לשיטת האיפוס היא לא  נפוצה כיום ובשימוש רק כאשר […]

Read More

הארקת איפוס

Post Image

   הארקת איפוס שיטת האיפוס זו השיטה המתקדמת ביותר  להגנה מפני התחשמלות בשיטה זו מאפסים את הפוטנציאל החשמלי של חלקי המתכת בגוף המכשיר, (ע"י כך  מונעים הופעת מתח חשמלי על המכשיר בזמן תקלה (הקטנת מתח המגע חלקי המתכת של המכשיר מחוברים למוליך הארקה של הרשת , אך בשיטה זו מחובר המוליך בכניסה למתקן למוליך האפס […]

Read More

עקרונות ההגנה מסיכוני חשמל

עקרונות ההגנה מסיכוני החשמל סכנות חשמל שריפה – כתוצאה מעומס יתר, קצר חשמלי או מגעים רופפים התפוצצות – ניצוץ עלול לגרום לשריפה או התפוצצות כשהחדר רווי גזים או אדים דליקים נזק לציוד – כתוצאה מהתקנה לא נכונה סכנות החשמל לאדם עבודת חשמל החשמל הינו גורם בעל סיכון ולכן נדרשים העובדים בהתקנה או בתיקון מתקני ומכשירי […]

Read More

הארקת שיטה

Post Image

הארקת שיטה .רוב רשתות החשמל בנויות כך , שמוליך האפס שלהן נמצא בפוטנציאל אדמה  מוליכי האפס של המחוללים בתחנות הכח ושל השנאים שבתחנות החלוקה מחוברים לאדמה ניתן לראות בצד שמאל של השרטוט של הארקת ההגנה את החלק של הארקת השיטה .מחוברים לאלקטרודות מתכת הנמצאות בתוך האדמה .אלקטרודות אלו הן אלקטרודות הארקה המשמשות להארקת השיטה לאספקת […]

Read More