Category Archives: הארקות

הארקת הגנה

Post Image

הארקת הגנה ישנם מקומות שבהם אין הארקת יסוד כגון  צריפים ומבנים טרומיים שבהם אין יסודות,  או מתקנים שהתנגדות הארקה למסה של האדמה גדולה מ 20 אום לא ניתן להשתמש בהארקת איפוס לכן משתמשים בשיטת  הארקת  הגנה שיטה זו היתה נפוצה ביותר בשנות ה 80 ,אך עקב מעבר לשיטת האיפוס היא לא  נפוצה כיום ובשימוש רק כאשר […]

Read More

הארקת איפוס

Post Image

   הארקת איפוס שיטת האיפוס זו השיטה המתקדמת ביותר  להגנה מפני התחשמלות בשיטה זו מאפסים את הפוטנציאל החשמלי של חלקי המתכת בגוף המכשיר, (ע"י כך  מונעים הופעת מתח חשמלי על המכשיר בזמן תקלה (הקטנת מתח המגע חלקי המתכת של המכשיר מחוברים למוליך הארקה של הרשת , אך בשיטה זו מחובר המוליך בכניסה למתקן למוליך האפס […]

Read More

הארקת שיטה

Post Image

הארקת שיטה .רוב רשתות החשמל בנויות כך , שמוליך האפס שלהן נמצא בפוטנציאל אדמה  מוליכי האפס של המחוללים בתחנות הכח ושל השנאים שבתחנות החלוקה מחוברים לאדמה ניתן לראות בצד שמאל של השרטוט של הארקת ההגנה את החלק של הארקת השיטה .מחוברים לאלקטרודות מתכת הנמצאות בתוך האדמה .אלקטרודות אלו הן אלקטרודות הארקה המשמשות להארקת השיטה לאספקת […]

Read More

הארקת יסוד

Post Image

הארקת יסוד חלקי המתכת העיקריים הנמצאים בבניין הם זיוני הבטון שבקירות וביסודות המבנה זיוני בטון אלו נמצאים בתוך יסודות הבניין . הבטון נמצא במגע עם האדמה, התנגדות הבטון .נמוכה יחסית ומהווה חיבור חשמלי נוסף בין מוליך ההארקה והאדמה עליה נמצא הבניין .זיוני בטון אלו וחלקי מתכת נוספים הנמצאים ביסודות הבניין מהווים אלקטרודת הארקה טבעית .הם […]

Read More