Category Archives: עקרונות הגנה

בטיחות בחשמל בבריכות שחיה

    בטיחות בחשמל בבריכות שחיה   בחלק זה נדון במספר היבטים הנוגעים בבטיחות בבריכות שחיה ובתיפעולה * תקנות החשמל חלוקה לאזורים * הגנות בפני חשמול *  התקנת ציודים וצנרות הולכה (מובלים) * שימוש בציוד ייעודי * תאורה *  מערכות בקרה תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), " אזור 0 " […]

Read More

הגנה למנוע – בחירה וכיול הגנות

  הגנה למנוע – בחירה כאשר אנו עושים תכנון למערכת חשמלית בסיסית כגון דירת מגורים או בניין משרדים בדרך כלל חישובי המערכת החשמלים הם בסיסיים ומחושבים בקלות יחסית מכיוון שאנו מתחשבים בחתך המוליכים ומתאימים להם את ההגנה ללא חישוב של ההגנה עבור צרכן הקצה לדוגמא מזגן,מקרר תנור אפיה וכיו"ב מכיוון שההגנה בלוח .באה להגן על […]

Read More

ממסר פחת – הגנה דיפרנציאלית נגד התחשמלות

Post Image

ממסר פחת  ממסר פחת חד-פאזי – ,אופי פעולה . ממסר פחת (ממסר דיפרנציאלי) זהו ממסר הגנה נגד התחשמלות שעובד על עיקרון של השוואת זרמים. על ליבת ברזל מלופפים 2 סלילים, אחד מגיע מהפאזה וחוזר בסליל האפס (דרך הצרכנים). סליל שני מחובר לאלקטרו מגנט, כאשר זורם זרם דרך המוליכים של הסליל הראשון והכל תקין אז השטפים […]

Read More

סכנת התחשמלות ושיטות הגנה

Post Image

סכנת התחשמלות שיטות הגנה מערכת הגנה אינה משפיע על ההתנגדויות  במעגל, לא על התנגדות המגע ולא על התנגדות האדם, אך בעזרת שיטות מסויימות ניתן למנוע  את ההתחשמלות, או למזער את הנזק בזמן התחשמלות אם ע"י ניתוק מהיר של  המקור המחשמל, או הקטנת מתח המגע וע"י כך להקטין את הזרם שעובר בגוף  המתחשמל כאן נציג מספר […]

Read More

עקרונות ההגנה מסיכוני חשמל

עקרונות ההגנה מסיכוני החשמל סכנות חשמל שריפה – כתוצאה מעומס יתר, קצר חשמלי או מגעים רופפים התפוצצות – ניצוץ עלול לגרום לשריפה או התפוצצות כשהחדר רווי גזים או אדים דליקים נזק לציוד – כתוצאה מהתקנה לא נכונה סכנות החשמל לאדם עבודת חשמל החשמל הינו גורם בעל סיכון ולכן נדרשים העובדים בהתקנה או בתיקון מתקני ומכשירי […]

Read More