בדיקת חשמלאים מורשים

בדיקת חשמלאים מורשים

,אחת הבעיות שאנו מזמינים כביכול חשמלאי לביצוע עבודה
היא בעצם היכולת לדעת האם האדם שיבצע את העבודה הוא אכן, בעל רישיון מתאים לעסוק בעבודות .חשמל
.אם זה רק כדי להחליף לנו גוף תאורה או לבצע עבודה מורכבת יותר
.חוק החשמל מגדיר שכל עבודת חשמל חייבת להתבצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים
יש לשים לב שיש הבדל מהותי בין דיפלומה, שכל מי שסיים לימודיו בתחום החשמל מקבל.
לבין רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל
.שמקבלים לאחר הוכחות וותק ואף וועדות ייעודיות בחלק מהמקרים
.אך ורק מי שרשום בתמ"ת ובידו רישיון רשאי לעסוק בביצוע עבודות חשמל
הרישיונות מוגדרים לפי הזרם שבו יכול לעסוק כל חשמלאי וכך כאשר בודקים בשאילתא
.ניתן לראות את רמת הסיווג אליו משוייך כל חשמלאי
.מחובתכם לבדוק האם "החשמלאי" שמגיע אליכם הוא אכן בעל רישיון לביצוע העבודה
הדרך הפשוטה ביותר זה לבקש לראות את הרישיון שלו
דרך נוספת פשוט להקליד בשאילתא  שם ושם המשפחה שלו או מספר התעודת זהות   ולראות אם הוא אכן מוסמך ולאילו עבודות
צריך לדעת שחוק החשמל מגדיר בדיוק מה ניתן לבצע ובאילו תנאים השאילתא רק מציינת את דרגת הרישיון ופרטים כלליים כדי לדעת אם האדם מוסמך לביצוע העבודה , לדוגמא לא ניתן לדעת האם האדם הוא בעל הסמכה לצילום
(תרמוגרפי , או לעבודה כעוזר במתח גבוה (למי שיש רישיון מתח גבוה מסוייג ולא קבוע כמו בדוגמא

דוגמא לשאילתא .

בדיקת חשמלאים

רישיון חשמל משאילתא עופר לקנר

הדף הושתל מאתר המקור של התמ"ת ומעודכן בהתאם