Tag Archives: הארקות יסוד;הארקות

הארקת יסוד

Post Image

הארקת יסוד חלקי המתכת העיקריים הנמצאים בבניין הם זיוני הבטון שבקירות וביסודות המבנה זיוני בטון אלו נמצאים בתוך יסודות הבניין . הבטון נמצא במגע עם האדמה, התנגדות הבטון .נמוכה יחסית ומהווה חיבור חשמלי נוסף בין מוליך ההארקה והאדמה עליה נמצא הבניין .זיוני בטון אלו וחלקי מתכת נוספים הנמצאים ביסודות הבניין מהווים אלקטרודת הארקה טבעית .הם […]

Read More