Tag Archives: מנוע

הגנה למנוע – בחירה וכיול הגנות

  הגנה למנוע – בחירה כאשר אנו עושים תכנון למערכת חשמלית בסיסית כגון דירת מגורים או בניין משרדים בדרך כלל חישובי המערכת החשמלים הם בסיסיים ומחושבים בקלות יחסית מכיוון שאנו מתחשבים בחתך המוליכים ומתאימים להם את ההגנה ללא חישוב של ההגנה עבור צרכן הקצה לדוגמא מזגן,מקרר תנור אפיה וכיו"ב מכיוון שההגנה בלוח .באה להגן על […]

Read More